ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 25GW/35GW/52GW/52GWA DC

  ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 25GW/35GW/52GW/52GWA DC

  ★100% off-grid DC power ★Own DC rotary compressor
  ★ កង្ហារម៉ូទ័រ DC គ្មានជក់ ★DC24/36/48/60V (ស្រេចចិត្ត)
  ★ប្រសិទ្ធភាពត្រជាក់ខ្ពស់ ★ថាមពលទាប និងសំឡេងរំខាន
  ★ ទូទឹកកកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ★AC100-240V ដោយអាដាប់ទ័រ